Hopp til hovedinnhold
0

BRASSTASTICK

BRASSTASTICK

Brasstastick, et spesialkorps. Mennesker med psykisk utviklingshemming. Vanskelig å få økonomisk støtte til aktiviteter. Vi vil skape likeverd, fellesskap, vennskap, mestring og glede. Mestring gir trygghet til å mestre livet. Manglende støtte beror på at de fleste støtteordninger naturlig nok prioriterer barn og unge. Våre medlemmer er usedvanlige. Alder kan ikke måles i fysiske år. Deres mentale alder tilsier at de kognitivt utviklingsmessig kan betraktes som barn. Trenger bistand. Er under vergemål. Er uføretrygdede. Lever under fattigdomsgrensen på grunn av uføretrygd (mangel på arbeidsinntekt) og høye boutgifter. Nasjonal festival hvert 3.-5. år. Brasstastick har påtatt seg å samle spesialkorpsene til nasjonalfestival. 9 norske og 2 utenlandske korps med ca. 400 deltakere har meldt interesse for deltakelse. Festivalen planlegges i Elverum 23.-25. mai 2025. Avhengige av lave deltakerkostnader. Støttemidler, vil ha stor innvirkning på deltakelsen. Derfor søker vi Kavlifondet.

AS
Asbjørn

Hva syns du om Qudosen?

Ingen kommentarer