Hopp til hovedinnhold

Takk for engasjementet!

Fristen for å gi Qudos og nominere kandidater er nå utløpt, og utvelgelsesprosessen er i gang. Aktuelle organisasjoner blir kontaktet og tildelingene offentliggjøres i juni.

Tildeling av midler vil gjøres til organisasjoner og prosjekter som bidrar innen ett av eller begge disse områdene:

Barn og unges psykiske helse

Bedre løsninger for klima og miljø

Nyeste Qudos

KRIK SOLA

Et frivillig arbeid for ungdom i Sola med over 500 medlemmer i SPOND og masse lavterskel og inkluderende aktivteter i helger og ferier. Dette er et viktig tilbud i Sola for at ungdom skal bli inklude…

0

SKAPERHUSET SØR

Skaperhuset sør er en organisasjon ulikt noen andre i Norge Med et stort fokus på læring, inkludering, miljøvern og bekjempelse av utenforskap som kjerneverdier. På skapehuset er det aktivi…

1

BRASSTASTICK

Brasstastick, et spesialkorps. Mennesker med psykisk utviklingshemming. Vanskelig å få økonomisk støtte til aktiviteter. Vi vil skape likeverd, fellesskap, vennskap, mestring og glede. Mestring gir t…

0

VI ER ALLE

Vi Er Alle er en ung forening (oppstart 2020) med fokus på aktiviteter innenfor snekring, trearbeid og skyggeteater for barn og unge. Foreningen ønsker seg å stimulere med forskjellige prosjekter og…

2

FORELDREGRUPPEN FOR LA SALLE DE DANSE

Foreldregruppen hjelper danseskolen La Salle de Danse Horten med å organisere sociale event, workshops og søke støtte til utstyr og annet. Vi ønsker å organisere en gratis uke for alle som ønsker å…

0

OTTA FRISBEEGOLF

Denne organisasjonen fortjener støtte for å kunne etablere et tilbud som alle kan ha nytte av. Frisbeegolf er en populær hobby i hele landet. Det kreves ingen store investeringer i utstyr, er gratis …

0