Hopp til hovedinnhold

Se all Qudos

TANA JEGER- OG FISKEFORENING

Denne organisasjonen jobber aktivt for og få barn/ungdom ut med deltagelse i friluftslivet og høsting av naturen, blant annet med egen villmarks camp for barn/ungdom og jegerprøvekurs for alle.

0

ROMERIKE FRITEATER

Romerike Friteater setter i år opp et helt nytt historisk spel. Limaspillet I så dagens lys i 2003, og har siden dengang vokst seg til et viktig kulturhistorisk samlingspunkt. Veldig mange barn og u…

0

RANDABERG SPEIDERGRUPPE AV NSF

Randaberg Speidergruppe bør likevel vinne Q Meieriet Cudos for deres engasjement innen bedre løsninger for miljø og klima. Gjennom aktiviteter som miljøopprydding og læring om bærekraftig forbruk, vi…

0

MAS KULTUR OG AKTIVITETSENTER

MAS senteret på Veitvet i oslo gir voksne og unge en meningsfull hverdag for dem som av ulike årsaker er utenfor arbeidslivet. Gjennom å lære et håndverk og være med å arrangere salgsmesse hvert år f…

0

HJEMLØSE KATTER GJØVIK OG TOTEN

Hjemløse katter Gjøvik og Toten er en frivillig organisasjon innen dyrevern. Organisasjonen startet sin innsats da Dyrebeskyttelsen lokalt la ned driften i desember 2021, men ble offisielt stiftet i …

0

RANHEIM IDRETTSLAG

Ranheim har som idrettslag gjort en uvurderlig jobb for å fremme aktivitet for barn og ungdom. Med svært gode tilbud i flere idretter ser vi at man klarer å aktivere flere. I dag har Ranheim gjort ti…

0

ASKER INNEBANDYKLUBB

Asker innebandy er en veldig inkluderende klubb og innebandy er en idrett som er lett å få til for de fleste. Psykisk god helse er viktig og styrkes ved å føle tilhørighet, mestring og det å drive m…

0

HØVIK - BLOMMENHOLM - LØKEBERG SKOLEKORPS

MinQudos går til Høvik Blommenholm Løkeberg (HBL) skolekorps, som har bidratt til samhold og musikkglede for barn og unge i et helt århundre – HBL fyller 100 år i 2024. I dag består korpset av over h…

1

Gleding (World of empathy)

Gleding arbeider på en konkret og positiv måte for å skape god psykisk helse hos barn og unge, særlig i barnehager og skoler. Siri Abrahamsen har skapt en liten organisasjon som har fått til utrolig …

0

DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS

Drøbak-Frogn skolekorps fortjener jubel og positiv oppmerksomhet. Drøbak-Frogn skolekorps gikk inn i 2024 med ny musikalsk leder / dirigent samt fornyet energi og friskt mot i foreldregruppa. Årets…

0

ADHD NORGE NORD JÆREN LOKALLAG

ADHD Norge Nord-Jæren lokallag bør få støtte for sitt utrettelige arbeid med å skape et inkluderende og støttende miljø for en sårbar gruppe i samfunnet. Gjennom sine aktiviteter og tiltak bidrar de …

1

KONGSBERG RØDE KORS

EEt hjelpekorps båret av engasjement og tro, må sikre en drift som kan spire og gro. Med et miljøperspektiv inn i fremtiden, er miljøvern nøkkelen for å se seg til siden. Gjennom en bærekraftig drift…

0