Hopp til hovedinnhold

Se all Qudos

VIVACE BARNE- OG UNGDOMSKOR

Fordi det er et lavterskel tilbud til barne og ungdommer. Koret har 80 medlemmer i alderen 6-20 fra alle skolekretser i Inderøy kommune. Alle får være med, lav kontingent og lave egenandeler på turer…

0

BLÅ KORS KRISTIANSAND

I år feirer Blå Kors hele 115 år i Kristiansand! Med 11 virksomheter har de ulike tilbud rettet mot barn og unge, oppfølging, arbeid og inkludering. Blå Kors Kristiansand tenker at alle kan bidra på …

1

OPPEGÅRD AMATØRTEATERLAG

Hvert år setter Oppegård Amatørteaterlag (OPAL) et teaterstykke som gleder 2500 besøkende, og ikke minst, 40 skuespillere i alder 10-65 år. Vi liker ikke reservebenker, og noen av ungdommene har nok …

0

FORENINGEN LABERGET LEIRSTED

Laberget leirsted har gitt barn og unge mulighet til naturopplevelser, vennskap, teamarbeid, sosiale samlinger, mestring, lek og læring gjennom mange år og generasjoner på tvers av skolekretser, komm…

0

FROGNER TAEKWONDO KLUBB

Frogner Taekwondo klubb er en klubb som inkluderer alle sammen, bidrar til et godt lokalmiljø, har gjenbruk og alle skal med uansett økonomisk situasjon. Klubben låner ut utstyr, gjenbruk av drakter.…

5

VIQUEENS CHEERLEADERS

Jobber for at jenter og gutter fra 6 år og oppover skal ha et trygt, utviklende og hjertevarmt idrettsmiljø. Viqueens sin visjon er OneTeam. Hos oss skal man føle tilhørighet med noe større. Vi har e…

0

BODØ HÅNDBALLKLUBB

BHK Superteam har spillere med ulike utviklingshemminger/utfordringer, og spiller tilrettelagt håndball (TH). Oppstart i 2017,er nå 20 spillere. I et samfunn med mye ensomhet/utenforskap, bidrar BHK …

0

KROHNENGEN BRASS BAND

Jeg ønsker å nominere Krohnengen Brass Band (KBB) på grunn av korpsets sterke bidrag i Vestlandets skolekorpsmiljø. Spesielt ønsker jeg å trekke frem et fantastisk initiativ korpset jobber med å lans…

0

HOPE SPOT ORGANIZATION - HSO

Hope Spot er en NGO som arbeider med flyktninger og innvandrere fra hele verden, og tilbyr et bredt spekter av hjelpetjenester. Vårt arbeid spenner fra norskopplæring og språkkurs til karriereveiledn…

1

HATLANE SKOLEKORPS

Hatlane skolekorps har 66 aktive barn og unge som spiller sammen på tvers av kjønn og alder, hos oss er alle velkommen uavhengig av musikalske ferdigheter og økonomi. Hatlane skolekorps har som mål å…

0

MIDLANDS CHILDREN HOPE PROJECT.

Midlands Children Hope Project har i over 12 år jobbet for å gi sårbare barn og familier i Zimbabwe en bedre fremtid ved å investere i deres potensiale slik at de kan stå på egne bein. Vi betaler sko…

0

BYVERKSTEDET

Byverkstedet er en ideeell organisasjon som arbeider med stedsutvikling og urban design gjennom design, håndverk og arkitektur. Sammen engasjerer de brukere og driver prosesser som skaper bærekraftig…

0